#

Winter AAV -

Datum: 18 december 2019 | Tijd: 19:30 - 23:00 | Locatie: Moleneind Noordzijde 14, 9203 ZP Drachten

Op deze avond hebben we een druk programma voor onze leden klaarstaan. Eerst zal het bestuur haar bestuursverantwoording aan de leden afleggen. Daarna wordt er gestemd over de amendementen op het AR, het RPP, resoluties op het RPP, de begroting, het LPP en resoluties op het LPP. Verder kunnen leden politieke moties en organimo's indienen. Ook gaan we afscheid nemen van bestuursleden. Het wordt dus een spannende avond vol met politieke inhoud en gezelligheid. We hopen je van harte welkom te kunnen heetten bij onze AAV op woensdag 18 december. Tot dan! 11 december bieden we je de mogelijkheid om met andere JD'ers onder het genot van pizza's moties te schrijven voor deze AAV. Klik hier voor de voorlopige agenda voor de AAV. Klik hier voor de notulen van de vorige AAV. Het bestuur ontvangt graag voorstellen van de leden voor de AAV. Wij verzoeken de leden om in ieder geval resoluties op het RPP of AR uiterlijk drie december in te dienen bij de algemeen secretaris. Bij voorkeur ontvangen wij andere voorstellen ook drie december, maar verzoeken leden om politieke moties, ammendementen, organimo's en kandidaatstellingen voor het bestuur uiterlijk vijftien december in te dienen. Wanneer de voorstellen niet voor de gestelde data worden ingediend kunnen ze niet worden meegenomen in het overzicht twee weken voor de AAV en het AAV boekje. Dien voorstellen in door een mail te sturen naar de algemeen secretaris.

(Neem voor hulp bij het schrijven en indienen van voorstellen contact op met ons bestuurslid Politiek door een mail te sturen naar het bestuurslid politiek)


« terug naar de agenda