#

Bug report

Bug report

Heb je een fout gevonde op de afdelingssite van Fryslân? We horen het graag.

Inhoudelijke fouten en missende informatie kun je melden via: secretaris.friesland@jd.nl 

Voor andersoortige bugs kun je conact opnemen via: ict@jongedemocraten.nl