#

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Voor een leefbare toekomst moet Friesland, als groene provincie, voorop lopen in duurzaamheid. De Jonge Democraten Fryslan zien hierin een circulaire economie, duurzame energiebronnen en investeringen in de gevolgen van klimaatverandering als kernpunten. Natuurlijk moet verduurzaming verlopen in samenwerking met de bevolking: Verduurzaming voor en door de inwoners van Friesland.  

3.1 Circulaire economie

In het huidige economische systeem worden grondstoffen gewonnen, verwerkt tot producten, verkocht aan de producent en gedumpt als afval. Deze voortdurende grondstofwinning gaat ten koste van het milieu en kan niet oneindig doorgaan. Daarom moet de overheid hergebruik van materialen en recycling stimuleren. De noordelijke provincies moeten zich opstellen als een aanjager van een circulaire economie. 

3.2 Universeel Energieplan

Op dit moment worden besluiten over duurzame energie afzonderlijk van elkaar genomen. De JD Fryslan is voorstander van een energieplan dat een universeel beeld geeft van de verschillende soorten duurzame energie die we gaan opwekken en hoe we dit concreet gaan aanpakken. Dit plan voorziet in een combinatie van wind-, zonne- en waterkrachtenergie,  energiebesparing, opslag en andere technieken. Het plan moet op jaarbasis worden gecontroleerd en worden herzien, zodat we kunnen garanderen dat we de nationale doelstelling van minimaal 12% duurzame energie behalen. De bedoeling is dat de inwoners van Friesland de inhoud van dit plan kunnen bepalen. Zo wordt de Friese bevolking optimaal betrokken bij de uitvoering van de energietransitie.

3.3 Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een uitstekende plek om verschillende soorten duurzame energie op te wekken. De Jonge Democraten Fryslan pleiten voor het zo spoedig mogelijk met het beginnen van het opwekken van duurzame energie bij de Afsluitdijk. 

3.4 Windenergie en Zonne-energie

Het is belangrijk dat we meer zonne- en windmolenparken aanleggen in Friesland. Hierbij ligt de voornaamste taak van de provincie bij het creëren van draagvlak onder de omwonende en het aanmoedigen van burgerparticipatie. De Jonge Democraten Fryslan vind dat exploitanten van windmolenparken de omwonende moeten laten meedelen in de winst, dit kan via aandelen in het windmolenpark of goedkopere stroom. Verder zouden boeren makkelijker zonnepanelen moeten kunnen plaatsen. De provincie moet, onder de voorwaarde dat de zonnepanelen goed in het landschap worden ingeplaatst, meer ruimte bieden voor zonneakkers bieden in de structuurvisie.