#

Een Open Overheid

Een Open Overheid

De Jonge Democraten Fryslan vinden het belangrijk dat burgers bijdragen aan besluitvorming, ook als zij geen deel uitmaken van de overheid. Hiervoor moeten burgers betrokken zijn bij de overheid en geloven in hun toegevoegde waarde. Om burgers meer te betrekken, willen de Jonge Democraten Fryslan dat burgers makkelijk op de hoogte kunnen blijven van het doen en laten van de gemeente. Dit houdt onder andere in dat informatie vanuit de overheid toegankelijk en leesbaar moet zijn en er  een maximum van B2 taalniveau wordt gehanteerd. Daarnaast dient de overheid een passieve tool aan te bieden voor de mensen die dit niveau niet beheersen. 

2.1 Toegankelijkheid

Op de websites van gemeenten is informatie te vinden over onder andere besluitvorming. Deze informatie is vaak weggestopt achter meerdere lagen website en uiteindelijk pas te vinden via een externe, landelijke website. De Jonge Democraten Fryslan willen dat het voor elke burger makkelijk is om beslissingen van de gemeente in te kunnen zien, zodat burgers hierdoor meer betrokken worden bij besluitvorming en minder voor verrassingen komen te staan.

2.2 Leesbaarheid

Naast toegankelijkheid moet informatie voor burgers ook goed te verwerken zijn. Natuurlijk moet het taalgebruik in gemeentelijke documenten dekkend en sluitend zijn, maar dit gaat ten koste van de begrijpelijkheid. Daarom staan de Jonge Democraten Fryslan voor uitingen van de overheid in eenvoudig taalgebruik, waarin voor details alsnog verwezen wordt naar het oorspronkelijke document. 

2.3 Openheid

Een overheid moet niet alleen transparant zijn in haar beslissingen, maar ook open. De Jonge Democraten Fryslan willen een overheid die actief informatie deelt met burgers. Doordat er op een neutrale manier berichtgeving wordt gedaan over beslissingen, zullen burgers zich meer betrokken voelen.