#

Mobiliteit

Mobiliteit

De Jonge Democraten Fryslân wil de infrastructuur in Friesland zo duurzaam mogelijk inrichten. Wij willen een betere verbinding van Friesland met de randstad en verduurzaming van het Friese openbaar vervoer.

4.1 Wegverkeer

    De Jonge Democraten Fryslân is tegen de aanleg van nieuwe wegen in de provincie. Wij willen gevaarlijke wegen veiliger maken met nieuwe dubbele belijning, bermverharding en ’s nachts oplichtende wegsignalering. Wij zijn voorstander van groene LED verlichting langs provinciale wegen. Deze verlichting is beter voor de natuur, voorkomt lichtvervuiling en heeft een langere levensduur waardoor energie bespaart wordt. Ook zijn wij voorstander van wegbeheer waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de risico’s, waarbij sprake is van nauwe betrokkenheid van omwonenden en de verantwoordelijkheden voor beheerder, bestuur en weggebruiker expliciet worden gemaakt. Het vakmanschap van de wegbeheerder krijgt meer ruimte. 

   

4.2 Openbaar vervoer

    De Jonge Democraten Frylân wil bestaande busroutes behouden. Om het personenvervoer te verbeteren willen wij dat de verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor openbaar vervoer in Friesland aangemoedigd worden hun afzonderlijke vormen van personenvervoer te combineren. Het openbaar vervoer dient ingericht te worden op een duurzame, efficiënte en aantrekkelijke manier. Het moet logisch worden om in Friesland het openbaar vervoer te gebruiken in plaats van de auto. Het openbaar vervoer moet echter wel betaalbaar blijven voor alle Friezen. Door gebruik te maken van nieuwe technologieën moeten de verschillende vervoersmiddelen zo duurzaam mogelijk worden. Wij willen ook meer stoptreinen op het traject Leeuwarden – Zwolle door de week en op zaterdag. En zijn er voorstander van dat de provincie lobbyt bij Pro Rail en het Rijk om het treinnetwerk in Fryslân te elektrificeren zodat het goedkoper, sneller en schoner wordt.

4.3 Lelylijn

    De Jonge Democraten Fryslân streven naar bereikbaar en efficiënt openbaar vervoer binnen Friesland. Om Friesland beter met de randstad te verbinden willen wij dat de provincie werk maakt van de Lelylijn. Dit is een voorgestelde spoorlijn tussen Lelystad en Groningen met in elk geval stations in Emmeloord, Heerenveen en Drachten. Hierdoor wordt zowel een betere verbinding met de randstad bereikt als twee nieuwe stations in Friesland.

4.4 Inspraak infrastructuurplannen

    De Jonge Democraten Fryslân wil dat omwonenden worden betrokken bij de totstandkoming van infrastructuurplannen. Door vooraf de wensen en behoeften van de omwonende overzichtelijk te maken en mee te nemen in de planvorming kan de provincie deze plannen beter afstemmen op de lokale behoeften.