#

Vrije Natuur

Vrije Natuur

1.1 Biodiversiteit

Natuur in Friesland is veel te gereguleerd en moet meer vrijheid krijgen. Wij vinden dat om de Friese natuur goed te kunnen onderhouden en beschermen er gedacht moet worden in natuurlijke ecosystemen. We moeten minder de prioriteit leggen op het beschermen van specifieke plant- en diersoorten en ons in plaats daarvan gaan focussen op het beschermen van de systemen waar deze soorten onderdeel van zijn. Gezonde biodiversiteit kan alleen ontstaan wanneer we de natuur meer vrijheid geven en oplossingen zoeken die passen bij de Friese natuur, dus niet de natuur inrichten naar hoe wij vinden dat deze er uit moet zien.  

1.2 Vrije natuur

Wij vinden dat we de natuur in Friesland meer haar gang moeten laten gaan. In plaats van de natuur in te richten naar hoe wij vinden dat deze er uit moet zien, deze dit zelf laten bepalen. Wij vinden wel dat er maatregelen genomen moeten worden om de natuur die verloren is gegaan te herstellen en bestaande natuurgebieden te versterken. Verder willen we natuurgebieden in Friesland , binnen de grenzen van de redelijkheid, zoveel mogelijk vrij laten. 

1.3 Ecoducten 

De verschillende natuurgebieden in Friesland moeten aan elkaar gelinkt worden zodat dieren zich makkelijk en veilig tussen de verschillende gebieden kunnen bewegen. Dit kan met behulp van zogeheten ‘ecoducten’, die veilige paden aan dieren aanbieden om zich te verplaatsen. Op deze manier kan een goede biodiversiteit worden gegarandeerd en kunnen we van echt ‘vrije’ natuur spreken.

1.4 Waddengebied

Als er een goed voorbeeld van vrije natuur in Friesland is, dan is dit wel de Waddenzee. Wij vinden dat alles op alles moet worden gezet om de Waddenzee en de in de Waddenzee aanwezige ecosystemen te beschermen en onderhouden. Wij vinden dan ook dat menselijk handelen in dit gebied alleen aanwezig mag zijn als het niet ten koste van de aanwezige flora en fauna gaat. Verder willen we maatregelen tegen vervuiling in de Waddenzee.